Kompasspodden

2: Hoten mot friheten

April 9, 2020

Kompasspodden går igenom de stora hoten mot friheten. På en dryg timme kartlägger vi de strukturella och ideologiska hot mot individens autonomi som präglar samtiden, hur de tar sig uttryck och vad de får för praktiska konsekvenser.

Turn on, tune in, freak out!