Kompasspodden
10: Statliga medier och EU:s maktövertagande

10: Statliga medier och EU:s maktövertagande

June 4, 2020

Blanche och Lars Anders diskuterar public service – inte så fritt och oberoende som SVT och SR vill ge sken av – och hur EU använder Coronakrisen för att stärka sin ekonomiska makt över medlemsländerna.

Turn on, tune in, freak out!

9: Den konservativa vågen och de klimatauktoritära

9: Den konservativa vågen och de klimatauktoritära

May 28, 2020

Lars Anders analyserar hur den konservativa vågen har splittrat det liberala lägret i svensk politik och tvingat progressiva socialliberaler att bekänna färg. Blanche genomskådar de klimatauktoritäras försök att för klimatets skull behålla de frihetsinskränkningar vi drabbats av som en konsekvens av Coronapandemin.

Turn on, tune in, freak out!

8: Försvara dig

8: Försvara dig

May 21, 2020

Rätt och fel betyder något annat i svenska domstolar än vad det betyder för folk i allmänhet. Skillnaden märks tydligt när det gäller rätten till självförsvar. Moraliskt är det en självklarhet att den som blir attackerad ska ha rätt att försvara sig, men den som gör det riskerar att dömas till stränga straff.

I veckans avsnitt diskuterar vi vad som har gått fel i svenskt rättsväsende, varför rätten till självförsvar är en frihetlig hörnsten, och vad som händer med ett samhälle när det är den angripna, inte angriparen, som förväntas backa.

Turn on, tune in, freak out!

7: Stig-Björn Ljunggren och den försvunna arbetarrörelsen

7: Stig-Björn Ljunggren och den försvunna arbetarrörelsen

May 14, 2020

Kompasspodden får besök av Stig-Björn Ljunggren, S-märkt statsvetare och tillträdande politisk chefredaktör på Sydöstran i Karlskrona. Vi reder ut vad som egentligen hände med arbetarrörelsen när Socialdemokraterna blev ett parti för bidragstagare, och talar om medielogik. Har medierna grävt sin egen förtroendegrav genom att odla misstänksamhet mot makten och samtidigt göra sig själva till makthavare?

Turn on, tune in, freak out!

6: När började kulturkriget?

6: När började kulturkriget?

May 7, 2020

Kulturkriget rasar i västvärlden och har vält blockpolitiken över ända. Frågar man de progressiva började det med att de konservativa slog tillbaka, men konfliktens historia sträcker sig betydligt längre tillbaka än den samtida konservativa vågen. Vi spårar dagens kulturella konflikter bakåt i tiden via den danska kulturkampen på 2000-talet, culture wars i USA på 1990-talet, kalla kriget, 1968, 30-talets kulturkamp och ännu längre tillbaka.

Turn on, tune in, freak out!

5: Corona och övervakningsepidemin

5: Corona och övervakningsepidemin

April 30, 2020

I spåren av Coronaepidemin ser vi övervakningssamhället expandera med utbredd ansiktsigenkänning och spårningsappar. Pandemin har skapat en mentalitet där personliga uppoffringar anses vara det rätta att göra, men när vi väl har offrat vår personliga integritet är den svår att återta.

Vi passar även på att slå hål på myten att övervakning inte är ett problem så länge den utförs av privata aktörer. Nätets fem jättar har blivit en så självklar del av människors professionella och privata tillvaro att det är svårt att leva utan dem. Frågan är om de över huvud taget går att välja bort i det moderna samhället. 

Turn on, tune in, freak out!

4: Pia Clerté och kampen mot de legala vapenägarna

4: Pia Clerté och kampen mot de legala vapenägarna

April 23, 2020

I veckans avsnitt av Kompasspodden talar vi om vapenpolitik med Pia Clerté, flerfaldig svensk mästarinna i sportskytte. I en situation där såväl Polismyndigheten som landets politiker har verkliga problem – inklusive vapenbrottslighet – att hantera, lägger de imponerande mycket energi på att i stället göra livet surt för de laglydiga vapenägarna inom jakt och skytte. Vad är egentligen drivkraften, och finns det något Polismyndigheten och regeringen kan göra för att återupprätta svenska vapenägares förtroende?

Turn on, tune in, freak out!

3: Staden mot landet

3: Staden mot landet

April 16, 2020

Vem parasiterar på vem, staden eller landsbygden? Varför den plötsliga vågen av hat mot stockholmare i Coronavirusets spår? Var är egentligen friheten störst? I veckans avsnitt diskuterar vi det spända förhållandet mellan stad och landsbygd och mellan huvudstaden och resten av Sverige.

Turn on, tune in, freak out!

2: Hoten mot friheten

2: Hoten mot friheten

April 9, 2020

Kompasspodden går igenom de stora hoten mot friheten. På en dryg timme kartlägger vi de strukturella och ideologiska hot mot individens autonomi som präglar samtiden, hur de tar sig uttryck och vad de får för praktiska konsekvenser.

Turn on, tune in, freak out!

1: Premiäravsnittet

1: Premiäravsnittet

April 3, 2020

Kompasspodden är här! I en tid när många tycks ha tappat bort sin principiella och ideologiska kompass lanserar Sveriges frihetligaste podduo, Blanche Sande och Lars Anders Johansson, vår nya podd.

Lars Anders Johansson är författare, musiker och journalist. Blanche Sande är frilansskribent. Efter en tids uppehåll är vi tillbaka med en ny, frihetlig podcast.

Kompasspodden kommer att hålla stadig kurs i en tid när politiker, partier och opinionsbildare tycks ha förlorat både riktning och styrfart.

Turn on, tune in, freak out!