Kompasspodden
31: Frihetlig konservatism

31: Frihetlig konservatism

October 29, 2020

Konservatism porträtteras ofta som ett hot mot individens frihet. I själva verket går frihetlighet och konservatism väldigt bra ihop, förutsatt att det är rätt sorts konservatism. Kompasspodden reder ut begreppen.

Turn on, tune in, freak out!

30: Fredrik Kullberg och kriget mot skönheten

30: Fredrik Kullberg och kriget mot skönheten

October 22, 2020

Sverige förfulas i en rasande takt. Gamla stadsmiljöer och kulturlandskap skövlas och ersätts av själlösa shoppinglador, resecentra och vindkraftsparker. Men ingen tar ansvar för de skönhetsvärden som försvinner. Det är tesen i Fredrik Kullbergs bok Kriget mot skönheten, om rivningsvågen och förfulningen av Sverige.

Turn on, tune in, freak out!

29: Johan Lundberg om postmodernismen

29: Johan Lundberg om postmodernismen

October 15, 2020

Vad är postmodernism och hur fick den så stor inflytande över svenska universitet och kulturinstitutioner? I veckans avsnitt gästas Lars Anders och Blanche av litteraturhistorikern Johan Lundberg, som är aktuell med boken När postmodernismen kom till Sverige.

Turn on, tune in, freak out!

28: Att bojkotta eller inte bojkotta

28: Att bojkotta eller inte bojkotta

October 8, 2020

I veckans avsnitt talar vi om ”woke capitalism”. I en genompolitiserad samtid där företag ständigt signalerar sina progressiva värderingar genom politisk opinionsbildning och paternalism, ställs den frihetliga inför ett dilemma: finansiera företag vars värderingar går på tvärs med deras egna, eller låta tidigare opolitiska beslut bli föremål för politiska överväganden?

Turn on, tune in, freak out!

27: Inga vindkraftverk på min bakgård

27: Inga vindkraftverk på min bakgård

October 1, 2020

Opinionen är positiv till förnybar energi – tills den ska utvinnas på ens egen bakgård. De energislag som gynnar klimatet skadar nämligen ofta naturen. För dem som bor i området betyder natur- och kulturmiljön mycket, men besluten tenderar att fattas långt ifrån de drabbade, och på avstånd spelar deras närområde ingen större roll. 

Turn on, tune in, freak out!

26: Fredrik Kärrholm

26: Fredrik Kärrholm

September 24, 2020

Hur ska Sverige komma tillrätta med de kriminella gängen? Fredrik Kärrholm är polisinspektör och kriminolog och aktuell med boken Gangstervåld. Han menar att långa fängelsestraff visst hjälper mot våldsbrottsligheten och att samhället måste komma till rätta med gangsterkulturen i förorterna.

Men går repression att förena med upprätthållande av medborgerliga fri- och rättigheter?

Turn on, tune in, freak out!

25: Skattebefria kulturen

25: Skattebefria kulturen

September 17, 2020

I veckans avsnitt löser vi (nästan) alla Sveriges kulturpolitiska problem: Sluta skedmata kulturarbetarna med bidrag och skattebefria hela sektorn. Vi talar även om Oscarsgalans nya identitetspolitiska kriterier, som när man skärskådar dem inte innebär någon förändring över huvud taget.

Turn on, tune in, freak out!

24: Kontanter är kungliga

24: Kontanter är kungliga

September 10, 2020

Klansamhället är plötsligt på allas läppar, inklusive Kompasspoddens. Att klanbaserade kriminella nätverk har blivit en maktfaktor i Sverige borde inte kunna komma som en överraskning för någon. Åtgärderna riskerar att komma för sent och drabba fel personer.

Vi diskuterar även det kontantlösa samhället, som fått ett ovälkommet uppsving av Coronapandemin. Kontanter är en garant för anonymitet, vilket är någon även den med renaste tänkbara mjöl i påsen har behov av.

Turn on, tune in, freak out!

23: Den ställföreträdande hämnaren har misslyckats

23: Den ställföreträdande hämnaren har misslyckats

September 3, 2020

Nyligen ägde en brutal tortyrvåldtäkt rum på en kyrkogård i Solna. Den sortens brott behöver sonas, och när inte staten gör sitt jobb som ställföreträdande hämnare kommer förr eller senare någon annan att göra det.

Den senaste tidens våld illustrerar även statens misslyckande i bredare bemärkelse. Statsindividualismen, enligt vilken staten ska garantera vår trygghet i utbyte mot ett visst mått av vår frihet, har i stället resulterat i att vi förlorat både frihet och trygghet.

Turn on, tune in, freak out!

22: Anna-Karin Wyndhamn

22: Anna-Karin Wyndhamn

August 27, 2020

Anna-Karin Wyndhamn är pedagog, författare och debattör och har tillsammans med ledarskribenten Ivar Arpi skrivit boken Genusdoktrinen, om hur identitetspolitisk ideologi har fått stort inflytande vid svenska lärosäten. Vad är genusdoktrinen och vad har den fått för konsekvenser? 

Med Blanche Sande och Lars Anders Johansson.

Turn on, tune in, freak out!

Play this podcast on Podbean App