Kompasspodden

13: Turister i tillvaron

June 25, 2020

Corona saboterar utlandsturismen men ger Sverigeturismen ett uppsving. Det finns all anledning att sörja de förlorade utrikesresorna, inte minst för att elitistiska klimataktivister nu får som de vill i och med att gemene man inte reser utomlands. Men det finns samtidigt hopp om att den stärkta friluftsrörelsen kommer att leda till frihetligare politik.

Turn on, tune in, freak out!