Kompasspodden

65: Otrygghet är ofrihet

June 24, 2021

Oron för det allt grövre våldet i samhället inskränker vår frihet. När vi börjar anpassa vårt beteende av rädsla för repressalier har de kriminella redan vunnit. Men även ökad repression för att krossa gängen är ett hot mot hederliga medborgares fri- och rättigheter.

Turn on, tune in, freak out!

Podbean App

Play this podcast on Podbean App