Kompasspodden
34: Feminismen som maktmedel

34: Feminismen som maktmedel

November 19, 2020

Feminismen är en förvirrande ideologi: samtidigt som den hyllar kvinnor betraktar den konsekvent kvinnor som viljesvaga offer för normer och strukturer. Det finns en förklaring till att feminismen har hamnat så långt ifrån den gamla rösträttskampen – den är först och främst ett politiskt maktmedel.

Turn on, tune in, freak out!

33: Politikens auktoritära logik

33: Politikens auktoritära logik

November 12, 2020
USA:s blivande vicepresident lär ut att ens kön och hudfärg avgör ens chanser i livet. Europas politiker reagerar på coronapandemin med att frånta människor ännu mer rörelsefrihet och näringsfrihet. Moderaterna har producerat ett idéprogram som borde ha varit mer Hans L Zetterberg.
 
Turn on, tune in, freak out!
32: Rätten att provocera

32: Rätten att provocera

November 5, 2020

Allt fler röster höjs för att vi inte ska använda oss av yttrandefriheten bara för att vi har den. Men låter vi de totalitära och lättkränkta sätta yttrandefrihetens gränser har vi i praktiken ingen yttrandefrihet kvar. Rätten att provocera är yttrandefrihetens fundament.

Turn on, tune in, freak out!

31: Frihetlig konservatism

31: Frihetlig konservatism

October 29, 2020

Konservatism porträtteras ofta som ett hot mot individens frihet. I själva verket går frihetlighet och konservatism väldigt bra ihop, förutsatt att det är rätt sorts konservatism. Kompasspodden reder ut begreppen.

Turn on, tune in, freak out!

30: Fredrik Kullberg och kriget mot skönheten

30: Fredrik Kullberg och kriget mot skönheten

October 22, 2020

Sverige förfulas i en rasande takt. Gamla stadsmiljöer och kulturlandskap skövlas och ersätts av själlösa shoppinglador, resecentra och vindkraftsparker. Men ingen tar ansvar för de skönhetsvärden som försvinner. Det är tesen i Fredrik Kullbergs bok Kriget mot skönheten, om rivningsvågen och förfulningen av Sverige.

Turn on, tune in, freak out!

29: Johan Lundberg om postmodernismen

29: Johan Lundberg om postmodernismen

October 15, 2020

Vad är postmodernism och hur fick den så stor inflytande över svenska universitet och kulturinstitutioner? I veckans avsnitt gästas Lars Anders och Blanche av litteraturhistorikern Johan Lundberg, som är aktuell med boken När postmodernismen kom till Sverige.

Turn on, tune in, freak out!

28: Att bojkotta eller inte bojkotta

28: Att bojkotta eller inte bojkotta

October 8, 2020

I veckans avsnitt talar vi om ”woke capitalism”. I en genompolitiserad samtid där företag ständigt signalerar sina progressiva värderingar genom politisk opinionsbildning och paternalism, ställs den frihetliga inför ett dilemma: finansiera företag vars värderingar går på tvärs med deras egna, eller låta tidigare opolitiska beslut bli föremål för politiska överväganden?

Turn on, tune in, freak out!

27: Inga vindkraftverk på min bakgård

27: Inga vindkraftverk på min bakgård

October 1, 2020

Opinionen är positiv till förnybar energi – tills den ska utvinnas på ens egen bakgård. De energislag som gynnar klimatet skadar nämligen ofta naturen. För dem som bor i området betyder natur- och kulturmiljön mycket, men besluten tenderar att fattas långt ifrån de drabbade, och på avstånd spelar deras närområde ingen större roll. 

Turn on, tune in, freak out!

26: Fredrik Kärrholm

26: Fredrik Kärrholm

September 24, 2020

Hur ska Sverige komma tillrätta med de kriminella gängen? Fredrik Kärrholm är polisinspektör och kriminolog och aktuell med boken Gangstervåld. Han menar att långa fängelsestraff visst hjälper mot våldsbrottsligheten och att samhället måste komma till rätta med gangsterkulturen i förorterna.

Men går repression att förena med upprätthållande av medborgerliga fri- och rättigheter?

Turn on, tune in, freak out!

25: Skattebefria kulturen

25: Skattebefria kulturen

September 17, 2020

I veckans avsnitt löser vi (nästan) alla Sveriges kulturpolitiska problem: Sluta skedmata kulturarbetarna med bidrag och skattebefria hela sektorn. Vi talar även om Oscarsgalans nya identitetspolitiska kriterier, som när man skärskådar dem inte innebär någon förändring över huvud taget.

Turn on, tune in, freak out!

Play this podcast on Podbean App