Kompasspodden

9: Den konservativa vågen och de klimatauktoritära

May 28, 2020

Lars Anders analyserar hur den konservativa vågen har splittrat det liberala lägret i svensk politik och tvingat progressiva socialliberaler att bekänna färg. Blanche genomskådar de klimatauktoritäras försök att för klimatets skull behålla de frihetsinskränkningar vi drabbats av som en konsekvens av Coronapandemin.

Turn on, tune in, freak out!