Kompasspodden

6: När började kulturkriget?

May 7, 2020

Kulturkriget rasar i västvärlden och har vält blockpolitiken över ända. Frågar man de progressiva började det med att de konservativa slog tillbaka, men konfliktens historia sträcker sig betydligt längre tillbaka än den samtida konservativa vågen. Vi spårar dagens kulturella konflikter bakåt i tiden via den danska kulturkampen på 2000-talet, culture wars i USA på 1990-talet, kalla kriget, 1968, 30-talets kulturkamp och ännu längre tillbaka.

Turn on, tune in, freak out!